Tips för din uppkörning

Det finns en hel del tips och knep för din uppkörning som kan hjälpa dig klara den bättre. Det är en hel rad saker som kommer att bedömas. Körprovet är uppdelat i fyra undergrupper, och nedan får du tips som kan hjälpa dig klara körprovet uppdelat på olika grupper.

Körprov moment 1: Fordonskännedom, manövrering

Du behöver kunna en del saker om bilen, bland annat hur man utför en säkerhetskontroll. Oftast kommer inspektören inte be dig utföra hela säkerhetskontrollen, utan enbart kolla t.ex. blinkers och bromsljus, eller kontrollera att vindrutetorkare, spolare och halvljus funkar. Men du måste vara förberedd på att utföra hela säkerhetskontrollen, om nu detta efterfrågas.

Under denna del hamnar även sådana saker som körställning, krypkörning, växling, start i uppförsbacke, bromsning, parkering och backning.

Se till att köra lugnt, undvik rivstarter och kraftiga inbromsningar. Se också till att ha övat på fickparkering, backning runt hörn och liknande övningar – du kan få behöva uppvisa dessa färdigheter under din uppkörning också. Det gäller också att få in rätt växlar vid rätt tillfälle, inte komma ut på fel sida vid svängar och inte ha kopplingen nere i svängar/korsningar – alltså rätt grundläggande saker som ändå måste sitta för att du ska klara körprovet.

Körprov moment 2: Miljövänlig körning

Sättet som du kör på påverkar bränsleförbrukningen och i och med detta även utsläppen. Kör du sparsamt och miljövänligt skonar du omgivningen och detta är också något som bedöms på uppkörningen. Bland annat bedöms tomgångskörning, start och acceleration, växelval, motorbromsning samt din framförhållning.

Ett tips är att köra så lite som möjligt på ettans växel, lägg i tvåan så fort du kan. Se också till att motorbromsa så mycket som möjligt (förutsatt att det är befogat). Ofta kan du också hoppa över en växel när du accelererar, t.ex. växla 1-2-4 eller 1-2-3-5. Var också noga med att hålla motorns varvtal nere, d.v.s. köra med höga växlar. Varvtalet bör vanligtvis ligga kring ca 1500 varv/minut och aldrig överstiga 2000 varv under längre perioder.

Körprov moment 3: Trafikregler

Om du inte känner till trafikreglerna samt hur dessa tillämpas i praktiken blir du lätt en fara för andra trafikanter, därför kontrolleras hur pass bra du kan trafikreglerna och hur du följer dessa i praktiken. Det rör sig om saker som hastighetsbegränsningar, väjningsregler, regler som rör teckengivning och så vidare.

Ett vanligt misstag när det kommer till trafikregler är att man missar högerregeln i korsningar. Detta kan t.ex. bero på att man råkar köra för fort genom en korsning (inspektören anser då att du inte hade hunnit stanna om det kommit en bil från höger) eller att du råkar missa att det faktiskt är en korsning (ouppmärksamhet) eller att det kommer en bil som höger men som verkar väja för dig – i sådant fall är det bäst att du väntar i minst 5 sekunder på att den andra bilen ska köra, d.v.s. du ska ge bilen som har företräde en chans att köra först.

Mindre vanligt är att man missar hastighetsbegränsningar, men även detta händer. Om du t.ex. kör på en 70-väg kan det ibland hända att en 50-skylt är dåligt placerad (halvskymd), eller att du helt enkelt inte är tillräckligt uppmärksam (vanligare). Och om du fortsätter att köra 70 på 50-väg, ja, du förstår själv vad inspektören kommer tycka om detta!

Körprov moment 4: Trafiksäkerhet

För att köra säkert måste du planera din körning och vara uppmärksam. Ditt körsätt ska bevisa att du är medveten om olika risker i trafiken och om olika situationer som kan uppstå. Saker som bedöms är bland annat uppmärksamheten, framförhållningen, samspelet med andra trafikanter och säkerhetsmarginaler.

En sak som är oerhört viktig när det kommer till denna del är avsökningen, d.v.s. hur och när du kollar speglarna. Innan du bromsar ska du t.ex. kolla backspegeln, när du svänger måste du ha kontroll över eventuella cykel- och gångbanor (döda vinkeln), vid avfart från landsväg ska du kolla mest hela tiden om det är bilar bakom. Vid högersväng ska du kolla mittspegel och högerspegel innan du börjar blinka, vid vänstersväng måste du även kolla döda vinkeln.

Detta moment innefattar också riskhantering. Om du t.ex. kör på en krokig väg där du inte har bra uppsikt över vägarna bör du sakta ner lite innan svängarna, samma sak om du passerar en buss som stannat vid en hållplats – kör du för fort kan du missa någon fotgängare som kliver ut framför bussen. Närmar du dig ett övergångsställe och ser en fotgängare 4 meter från övergångsstället? Förbered dig på att stanna och släppa förbi gångtrafikanten!

Viktigt är också ditt samspel med andra trafikanter, t.ex. ögonkontakt med fotgängare och cyklister. Du måste också ha bra framförhållning och kunna planera din körning. Om du ser att en bil fått motorstopp och du kommer behöva köra om den, börja planera i god tid. Ser du alla mötande bilar? Kan du köra om nu eller måste du släppa mötande trafik? Var ska du stanna för att släppa förbi mötande trafik? Det är mycket som ska planeras för att det ska bli rätt, särskilt viktigt är det vid t.ex. vägarbeten där det kanske står en större lastbil parkerad som du måste köra om – i detta fall bör du stanna på sådant avstånd så att du har uppsikt över omkörningssträckan. Ställ dig inte precis bakom lastbilen, för då ser du ingenting och det tyder på dålig planering!

Lycka till med ditt körprov!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *